hüküm ve kullanım koşullarını

3x1010 Hizmetleri size lisanslı olarak sağlanır, satılmaz. 3x1010, size, bu Sözleşmeye uyumunuza bağlı olarak, ticari olmayan kullanımınız için erişiminiz olan 3x1010 Hizmetlerini kullanmanız amacıyla kişisel, sınırlı, devredilemez, geri alınabilir ve özel olmayan bir lisans sağlar. 3x1010 tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe veya yasalar tarafından izin verilmedikçe, herhangi bir 3x1010 Hizmetine, İçeriğine veya Yetkisine (bu koşullar aşağıda tanımlanmıştır) erişemez, kopyalayamaz, değiştirmez veya dağıtamazsınız. 3x1010 tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe veya yasalar tarafından izin verilmedikçe, 3x1010 Hizmetlerine ait kaynak kodlarına veya diğer verilere ters mühendislik uygulayamaz ya da 3x1010 Hizmetlerinden kaynak kodları veya diğer bilgileri çıkartmaya veya kullanmaya teşebbüs edemezsiniz. 3x1010 veya lisans verenleri, 3x1010 Hizmetleri ve bağlı fikri mülkiyet haklarındaki tüm hak, mülkiyet ve menfaatler de dahil diğer tüm hakların sahibidir ve bu hakları saklı tutarlar.

You are responsible for your UGC. You may not upload UGC that infringes a third party's intellectual property rights or that violates the law, this Agreement or a third party's right of privacy or right of publicity.

UGC'nizden siz sorumlusunuz. Bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakkını çiğneyen veya yasaları, bu Sözleşmeyi ya da bir üçüncü tarafın gizlilik hakkını veya tanıtım hakkını ihlal eden bir UGC'yi yükleyemezsiniz.

3x1010, 3x1010'nın UGC'nin bu sözleşmeyi ihlal ettiğini makul bir şekilde belirlemesi de dahil, UGC'yi herhangi bir sebepten dolayı kendi takdirine göre kaldırabilir, düzenleyebilir veya devre dışı bırakabilir. 3x1010; UGC, onun kaldırılması veya onun ya da başka bir İçeriğin kaldırılmamasından dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. 3x1010, tüm UGC'lere ön gösterim yapmaz ve 3x1010 Hizmetlerinde mevcut her UGC'yi uygun bulmaz ve onaylamaz.

Bir 3x1010 Hizmetine eriştiğinizde ve kullandığınızda aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:


3x1010, 3x1010 Hizmetlerindeki çevrimiçi faaliyetleri veya İçeriği kendi takdirine göre izleyebilir veya kaydedebilir ve herhangi bir içeriği kendi takdirine göre 3x1010 Hizmetlerinden kaldırabilir. Bir 3x1010 Hizmetindeki iletişimlerinizin ve UGC'nizin halka açık olduğunu ve diğerleri tarafından görüleceğini aklınızda bulundurun.
3x1010 Hizmetlerini kullanımınız adresinde bulunan ve referans olarak bu Sözleşmede bir araya getirilen Gizlilik ve Çerez Politikasına bağlıdır.